Friday, June 1, 2007

Anoanu

Anoanu ay isang malayang palitan ng mga kuro kuro na hindi limitado sa isang partikular na interes o hilig. Ang anoanu ay naglalayon na tumalakay sa mga paksa na may malaking epekto sa pamumuhay, politika, palakasan. kalusugan at marami pang iba na tumutugon sa tawag ng panahon. Sa ngayon, ang nakalipas na national eleksyon ay isang kabanata na tila walang katapusan at tumatawag ng kaukulang pansin hindi lamang sa ating bansa pati na sa buong kamuduhan. Malinis nga ba ang nakaraang halalan o itoy isang bulok na exercise na patuloy na dungis sa ating pamahalaan? Ibat ibang pananaw , sari saring kuro kuro depende sa paniniwala at tila baga walang katupusan o katugunan. Yan ang ating halalan. Kayo ano ang pananaw nyo?

No comments: